Klik for at vise menuen

Håndværk og natur linje
Linjen består af 2 områder:

1.Håndværk og natur

2.Ejendomsservice/pedel

Oplæring og opgaver indenfor træ, maler og metal. 
På linjen får du kendskab til følgende fagområder og opgavetyper: 

Maler, bygge/anlæg/metal, tømrer/snedker, sejlads/fiskeri. 

Produktion naturpleje mindre opgaver i metal. Udendørs opgaver håndværk og natur.

Hvad kan du forvente at lære / få kendskab til

 • Sejlads, fiskeri

 • Grove udendørs håndværksteknikker fortrinsvis i træ.

 • Arbejde i metal / svejsning
 • Brug af forskelligt håndværktøj.

 • Materialelære

 • Værktøjslære – brug og anvendelse 
 • Opmåling og tilrettelæggelse af opgaver
 • Almen samfundsfag, der tager udgangspunkt i aktuelle begivenheder, dansk og matematik.

 • Du får som elev mulighed for at tage speedbådskørekort.

 • Vedligeholdelse af udeområder
 • Bygningsvedligeholdelse

Linjens produktion

Vi arbejder med grovere tømreropgaver og enkle opgaver i metal. Eks. bygger vi bålhuse, sheltere o.lign.

Linjens aktiviteter

 • Fiskeri, vedligeholdelse af jollen, oplæring i brug af håndvæktøj.
 • Du kommer i praktik og på et undervisningsforløb på 1-2 uger på en erhvervsuddannelse.
 • Vi besøger virksomheder og uddannelsessteder.
 • Forefaldende opgaver på bestilling fra kunder, - f.eks. hegn, bord / bænk sæt.
 • Vi udfører vedligeholdelsesopgaver på skolen ude og inde.

 

Eksempel på ugeskema

Kl.MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
8.00 - 8.30 Morgenmøde på skolen Morgenmøde Morgenmøde Morgenmøde Morgenmøde
8:30 - 9.00 Morgenmad på skolen Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad
10.00 - 12.00 Matematik på havnen Produktion ude, fiskeri eller produktion på værkstedet Produktion ude, fiskeri eller produktion på værkstedet Produktion ude, fiskeri eller produktion på værkstedet Dansk på havnen
12.00 - 12.30 Frokost på skolen, eller ude Frokost på skolen, eller ude Frokost på skolen, eller ude Frokost på skolen, eller ude Frokost på skolen
12.30 - 15.00 Produktion ude, fiskeri eller produktion på værkstedet Fælles Idræt Produktion ude, fiskeri eller produktion på værkstedet Produktion ude, fiskeri eller produktion på værkstedet Oprydning, rengøring af bus og lign.

Infomøde om FGU

InfoFGU

Særlige uddannelser

KUU

egu-dreng

En kompetencegivende Erhvervsfaglig uddan-
nelse er et tilbud til dig som har brug for hjælp til uddannelse.

EGU

KUU3

En 2-årig teoretisk og praktisk uddannelse

PBE

PBE

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse