Klik for at vise menuen

Uddannelse til erhvervsassistent: 

Der er to erhvervsretninger:

Erhvervsassistent - Det grønne område

Erhversassistent - Service, butik og miljø

Læs nærmere om de to retninger herunder:

ERHVERVSASSISTENT DET GRØNNE OMRÅDE

Uddannelsesforløbet: 

Uddannelsesforløbet varer 2 år og består af 4 semestre, som hver varer 20 uger.

I hvert semester kommer du i erhvervstræning på en arbejdsplads.

Uddannelsen foregår i hold på produktionsskolen.

Din kontaktlærer følger holdet igennem hele uddannelsen

Fagområder

Gartneri, naturpleje, landbrug, vedligehold af udeområder, anlægsgartneri og miljø

Den teoretiske del:

 • Dansk - som afsluttes med eksamen på D niveau i slutningen af 3. semester
 • Matematik - som afsluttes med eksamen på D niveau i slutningen af 4. semester
 • Arbejdspladslære, erhvervslære, samarbejdslære
 • Du afslutter 4. semester med eksamen

Den praktiske del:

 • Praktiske projekter
 • Praktisk arbejde indenfor fagområdet
 • Idræt
 • Korte kompetencegivende kurser. Det kan eksempelvis være Førstehjælp, ukrudtbrænding, truck mm.

Praktiske oplysninger:

Uddannelsen er SU berettiget:

Du visiteres til KUU af Ungdommens Uddannelsesvejledning UU.

Transport:

Ungdomskort kan søges

Mødetider:

Mandag-onsdag        8.00-15.00

Torsdag                     8.00-14.00

Fredag                      8.00-13.30

I praktik og kursusforløb følger du arbejdsstedets mødetider.

Ved sygdom:

Du skal ringe til skolen eller din kontaktlærer.

Mad:

Du kan købe mad på produktionsskolen.


ERHVERVSASSISTENT SERVICE, BUTIK OG MILJØ

Uddannelsesforløbet: 

Uddannelsesforløbet varer 2 år og består af 4 semestre, som hver varer 20 uger.

I hvert semester kommer du i erhvervstræning på en arbejdsplads.

Uddannelsen foregår i hold på produktionsskolen.

Din kontaktlærer følger holdet igennem hele uddannelsen

Fagområder

Butik, rengøring, lager, miljø og genbrug

Den teoretiske del:

 • Dansk - som afsluttes med eksamen på D niveau i slutningen af 3. semester
 • Matematik - som afsluttes med eksamen på D niveau i slutningen af 4. semester
 • Arbejdspladslære, erhvervslære, samarbejdslære
 • Du afslutter 4. semester med eksamen

Den praktiske del:

 • Praktiske projekter
 • Praktisk arbejde indenfor fagområdet
 • Idræt
 • Korte kompetencegivende kurser. Det kan eksempelvis være Førstehjælp, hygiejne, truck mm.

Praktiske oplysninger:

Uddannelsen er SU berettiget:

Du visiteres til KUU af Ungdommens Uddannelsesvejledning UU.

Transport:

Ungdomskort kan søges

Mødetider:

Mandag-onsdag        8.00-15.00

Torsdag                     8.00-14.00

Fredag                       8.00-13.30

I praktik og kursusforløb følger du arbejdsstedets mødetider.

Ved sygdom:

Du skal ringe til skolen eller din kontaktlærer.

Mad:

Du kan købe mad på produktionsskolen.

Infomøde om FGU

InfoFGU

Særlige uddannelser

KUU

egu-dreng

En kompetencegivende Erhvervsfaglig uddan-
nelse er et tilbud til dig som har brug for hjælp til uddannelse.

EGU

KUU3

En 2-årig teoretisk og praktisk uddannelse

PBE

PBE

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse