Klik for at vise menuen

Faaborg-Midtfyn Produktionsskole består af to afdelinger - en i Faaborg og en i Ringe.

Faaborg afdeling

Afdelingen i Faaborg har 4 forskellige linjer eleverne kan vælge imellem.

IT, Grafisk, Køkken/Kantine, Håndværk/Natur.

Håndværk/Natur har to retninger:

Ejendomsservice/pedel, håndværk.

Alle linjer har lokaler på Nyborgvej. Håndværk og natur-linjen holder desuden også til på havnen i Faaborg.


Ringe afdeling

Afdelingen i Ringe har fire forskellige linjer eleverne kan vælge imellem:

Projekt, Levnedsmiddel, Håndværk og Kultur, Håndværk og Design.

Infomøde om FGU

InfoFGU

Særlige uddannelser

KUU

egu-dreng

En kompetencegivende Erhvervsfaglig uddan-
nelse er et tilbud til dig som har brug for hjælp til uddannelse.

EGU

KUU3

En 2-årig teoretisk og praktisk uddannelse

PBE

PBE

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse