Klik for at vise menuen

Her kan du finde svar og oplysninger af mere praktisk karaktér. Er der noget du ikke kan finde oplysninger om her, er du velkommen til at kontakte skolen her.

Infomøde om FGU

InfoFGU

Særlige uddannelser

KUU

egu-dreng

En kompetencegivende Erhvervsfaglig uddan-
nelse er et tilbud til dig som har brug for hjælp til uddannelse.

EGU

KUU3

En 2-årig teoretisk og praktisk uddannelse

PBE

PBE

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse